Kalendarz przedsiębiorcy

  • do 7. dnia miesiąca – termin opłacenia podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej,
  • do 10. dnia miesiąca – termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz Pracy za ubiegły miesiąc w przypadku przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników,
  • do 15. dnia miesiąca – termin opłacenia składek na ubezp. społeczne, ubezp. zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ubiegły miesiąc

Wirtualne biuro

Usługi wirtualnego biura polegają na dostarczeniu pełnej obsługi biurowej; umożliwiają użytkownikom znaczną redukcję kosztów związanych z wynajmem lokalu i zatrudnieniem pracowników biurowych. W ramach usługi wirtualne biuro oferujemy:

  • użyczenie adresu do rejestracji firmy,
  • użyczenie adresu do korespondencji,
  • odbiór i przesyłanie korespondencji,
  • przydzielenie skrzynki pocztowej,
  • bezpłatny dostęp do Internetu.

Kontakt

Biuro Rachunkowe

26-600 Radom
ul. Bydgoska 2 pok 1
tel.: 48 363 72 76
NIP: 948-248-01-20

mobile: +48 500 002 439
email: